Cykel

De första cyklarna som påminner någorlunda om det som vi idag kallar för cykel dök upp i Paris någon gång vid mitten av 1800-talet. Dessa första cyklar saknade kedja och hade istället tramporna direkt monterade på det stora framhjulets nav. Bara några år efter att dessa cyklar (eller velocipeder som de då kallades) så dök de första exemplaren upp i Sverige, och även i många andra delar av västvärlden. Cykeln var under ett par årtionden en mycket spännande nymodighet som många människor ville både äga och bli sedd tillsammans med. Men 1885 så uppfann engelsmannen John Kemp Starley det som är den moderna cykeln, det vill säga ett fordon med kedja och bekvämt monterade trampor, och i och med detta så blev cykelåkande en fråga om effektivitet och smart transport. I början av 1900-talet var cykeln det vanligaste transportmedlet både i staden och på landsbygden och det var också nu som flera av landets främsta cykeltillverkare började sin produktion. På 1940-talet de första cyklarna som hade växlar, och det gjorde dels cykeln ännu mer populär men också att cykelsporten växte fram eftersom man nu kunde cykla fortare och ta sig uppför backar enklare. Om man idag vill ha en cykel så är det i regel en bra investering, både med tanke på hälsan, men också eftersom en cykel inte kostar något annat än muskelkraft för att drivas. Den enda ytterligare investering som är att rekommendera är ett rejält lås, speciellt om man bor i en stad. Vill man skaffa sig rejält motion med sin cykel så bör man skaffa sig en mountain bike, vilket är en cykelmodell som dök upp på 1980-talet. Den har i regel ett stort antal växlar och rejäla däck som kan ta sig fram i grov terräng. I dag är cykel också mycket mer än ett transportmedel. En cykeltur är som sagt ett utmärkt sätt att motionera, men det är också en tävlingssport. I sommar-OS finns flera cykelsporter, bland annat mountainbike. Andra OS-grenar är bancykling och landsvägscykling. De olympiska sommarspelen...

Läs mer