Vandring

Mar 25, 15 Vandring

Posted by in Slider, Utomhusidrotter

Vandring är för oss i Sverige väldigt nära förknippat med friluftsliv eller camping, och runt i landet finns det på flera hålla leder som är iordningställda för organiserad vandring i naturen. Den mest kända av dessa är kanske Sörmlandsleden, som egentligen består av en större mängd leder som är sammankopplade och totalt ger mer än 1000 kilometer i de sörmländska skogarna. Den första etappen på Sörmlandsleden börjar i Björkhagen, som är en förort till Stockholm, och därifrån kan man ta sig till orter som Strängnäs, Nyköping och Katrineholm bara genom att vandra på leder i djup skog. Det finns även gott om tältplatser på vackra platser längs leden, och för de som inte orkar bära med sig tält så finns det också stugor som man gratis kan låna för att få tak över huvudet under natten. På andra håll i Sverige finns det också stora vandringsleder och exempel på dessa är Bohusleden och Skåneleden. Till dessa leder hör också Kungsleden i Lappland, vilken är vårt lands äldsta vandringsled och säkerligen skulle många också argumentera för att det är den mest kända. Men Kungsleden skiljer sig på en del sätt från övriga vandringsleder och är i landet inte så känd till namnet (man talar istället om att ”vandra i Fjällen”), dessutom så är den bitvis ingen led utan man rör sig över en stor yta med karta och kompass. För de mest erfarna vandrarna så är i regel vandringsleder inte så populärt. Dessa föredrar istället att gå i vildmark, utanför de upptrampade och organiserade lederna. Denna typ av vandring ställer naturligtvis högre krav på den som vandrar, både när det gäller orienteringsförmåga och hälsa eller...

Läs mer