Hundsport

Många utav landets över en halv miljon hundägare är så pass engagerade i sitt husdjur att de organiserar sig i det som brukar kallas för hundsport. Paraplyorganisationen för hundsport i Sverige är Svenska Kennelklubben (SKK), och som en underavdelning där finns Svenska Brukshundsklubben (SBK) där människor som vill träna och tävla med sin hund går med. Från början var SBK till för de raser som räknas till bruksraserna som till exempel schäfer eller dobermann pinscher, men idag är alla välkomna med sin hund oavsett ras om bara intresset finns för träning och tävling. De mest historiska tävlingsgrenarna är de så kallade brukssporterna: skydds, rapport, spår och sök. Dessa discipliner härstammar från den tid då hundar fyllde en större funktion inom militären och polisväsendet (och visserligen fortfarande fyller). Skydds är till exempel precis vad det låter som: hunden ska på ett effektivt sätt försvara sin förare mot en angripare, och rapport är en gren där hunden ska springa en lång sträcka (flera kilometer) i skogen med ett ”hemligt” meddelande till sin förare och detta på så kort tid som möjligt. De mer ”lätta” utav de sporter som finns inom ramen för SBK:s kallas för lydnad, och där befinner man sig på en gräsplan och tävlar mot andra i olika moment där hunden ska visa hur väl den kan utföra vissa uppgifter som till exempel att apportera föremål eller komma på inkallning. Det finns även hundsporter utanför SBK. Till exempel så är det vanligt att människor som äger jaktraser tävlar i olika former av jaktprov, eller viltspår. Det sistnämnda är ett test på hundens förmåga att spåra ett skadeskjutet vilt i skogen, och är en mycket vanlig aktivitet för folk som äger till exempel en blodhund (den ras som sägs ha det bästa luktsinnet av alla hundar). Agility är en annan populär sport där både hund och ägare är aktiva i tävlingen som utförs på en hinderbana. Precis som i hästhoppning gäller det för hunden att klara av hindren i rätt ordning så felfritt som möjligt...

Läs mer