Parkour

Parkour grundades på 1980-talet, även om rötterna till träningsformen går längre tillbaka. Parkour handlar om att forcera olika hinder enbart genom att använda kroppen. Man tränar alltså på att ta sig förbi olika hinder på ett snabbt och smidigt sätt med olika tekniker.

I parkour tränar man sin fysik genom styrka, kondition och smidighet. Man övar också upp sin balans och mentala styrka, samt vinner ett visst självförtroende när man lyckas ta sig förbi olika hinder.

Är man en manlig utövare av parkour kallas man för traceur och är man en kvinnlig utöver kallas man för traceuse. Termen traceur betyder ungefär “att spåra” och ibland kan även kvinnliga utövare kallas för detta.

Parkour har rötter från olika träningsmetoder, men grundades först på 1980-talet. En av dem som var inspirationskällorna var George Hérbert som bland annat själv hade inspirerats av afrikanska stammar som han mött under resor i början av 1900-talet. Han fascinerades av deras naturliga styrka och kom att kalla träningsmetoden L’éducation physique virile et morale par la méthode naturells, som betyder ungefär “Fysisk, praktisk och moralisk utbildning i den naturliga metoden”.

Hérbert påverkades av en traumatisk händelse då han fick fly från ett vulkanutbrott och började förstå vikten av att vara stark. Hans motto, Être fort pour être utile, var stark för att vara användbar, blev grunden i parkour. Han delade in övningarna i 10 grupper, bland annat att gå, springa och hoppa.

Vilka som senare kom att utveckla träningsformen var Raymond Belle och hans son David Belle. Raymond Belle blev som ung utsatt för sexuella övergrepp och när han blev skickad till militärskola började han träna upp sig själv i skogen som en respons på övergreppen. Han blev senare en del av ett elitteam av brandmän med ett enastående rykte. Sonen David Belle följde i faderns fotspår och började inspirera vänner i Lisses i Frankrike. Träningen blev oerhört seriös och senare inkluderade den även hopp, akrobatik och andra typer av rörelser för att graciöst forcera hinder.